228-1205

מחזיק מפיות מפליז, צורת מריצה עם תבליטים בצדדים א. מטאטא רחובות תימני וכיתוב ישראל ב. רחוב בירושלים

Brass napkin rack, wheelbarrow shaped


Start Price: $50