228-1206

קופסת אתרוג עשויה פליז, עם כיתוב: "ולקחתם לכם פרי עץ הדר", made in Israel

Brass Etrog box, inscribed: “U’lakachtem Lachem Pri Etz Hadar”, made in Israel


Start Price: $40 Sold for: $50