228-1369

3 טפסי שנה טובה, צדקה רבי מאיר בעל הנס, דפוס סולומון ירושלים

3 Shana Tova forms, Tzedaka, Rabbi Meir Baal Hanes, Solomon print


Start Price: $40 Sold for: $55