228-1370

ארבע עשרה גלויות שנה טובה הוצ' ע"י הועד הארצי למען החיל, ראש השנה תש"ט, 1948

Fourteen Shana Tova postcards by Havaad Ha’artzi L’maan Hachayal, Rosh Hashana 5709 1948


Start Price: $60 Sold for: $75