229-1001

מעטפה שנשלחה בדואר עם ביול: Deutsche Nationalversammlung, "Goeslar 1919"

Envelope sent by mail with postage stamp Deutsche Nationalversammlung, "Goeslar 1919"

Start Price: $40