229-1003

אלבום עם כ-94 מעטפות יום ראשון ומעטפות שנשלחו, עם בולים בנושאי מוזיקה

Album with 94 first day envelopes and envelopes sent by mail, with stamps on the subject of music

Start Price: $50