229-1006

אלבום עם בולי ברלין המערבית חתומים ולא חתומים, ערך קטלוגי 3000 יורו

Album with stamps of west Berlin, stamped and unstamped, catalog value 3000 euro

Start Price: $260