229-1008

אלבום בולי גרמניה המזרחית חתומים, ערך קטלוגי מעל 5000 יורו Deutsche Demokratische Republik

Stamp album of east Germany, stamped, catalog value over 5000 euro, Deutsche Demokratische Republik

Start Price: $400