229-1009

אלבום עם כ-113 מעטפות עם בולי רכבות, מכוניות , זהירות בדרכים

Album with a total of 113 envelopes with stamps on railways, cars and traffic safety

Start Price: $50