229-1012

שני אלבומי בולים מקוריים תוצ' Lindner בנושא סוסים ורכיבה "Pferde", סה"כ כ-155 דפים

Two original stamp albums by Lindner, on the subject of horses and horseback riding “Pferde”, total of 155 pages

Start Price: $400