229-1013

אלבום עם כ-200 מעטפות קטנות מכל העולם, משנת 1911 עד שנות ה50

Album with a total of 200 small envelopes from around the world, from 1911 till the 1950’s

Start Price: $80