229-1015

אלבום עם בולים לפי נושאים: בעלי חיים, ציפורים, פרפרים, צמחים וספורט (כל העולם), וכן פרחי בר (בולי ארה"ב)

Album with stamps sorted by category: animals, flowers, plants and sports (world), and wild flowers (US stamps)

Start Price: $90