229-1016

אלבום עם מעטפות וגלויות שנשלחו בדואר צרפת, סוף המאה ה19, עד שנות ה50, גרמניה, סוף המאה ה19 עד שנות ה60

Album of envelopes and postcards sent by mail, France, late 19th c till to the 1950’s, Germany late 19th c till to the 1960’s

Start Price: $500