229-1017

אלבום חבר העמים הבריטי עם כ-200 מעטפות יום ראשון ומעטפות שנשלחו בדואר

Album with 200 first day envelopes and envelopes sent by mail, British Commonwealth of Nations

Start Price: $100