229-1018

ארבעה אלבומי בולים, גרמניה המערבית חתומים ולא חתומים, ערך קטלוגי כ- 6600 יורו

Four stamp albums, west Germany, stamped and unstamped, catalog value 6600 euro

Start Price: $500