229-1021

אוסף של כ-680 בולי עירק חתומים ולא חתומים וכן חמישה בלוקים

Collection of about 680 stamps from Iraq, stamped and unstamped and five blocks

Start Price: $120 Sold for: $120