229-1022

ארבעה אלבומים, בולי רוסיה הצארית וברית המועצות חתומים עד 1991: שנים מקוריים עם תמונות עד 1975, ושני אלבומים נוספים, סה"כ ערך קטלוגי 11,000 יורו

Four stamp albums, stamped stamps of Tsarist Russia and the Soviet Union till 1991: two originals with images till 1975, and two more, total catalog value 11.000 euro

Start Price: $1200 Sold for: $1200