229-1027

אוסף מעטפות יום הופעת הבול ישראל 1966-1996 לא שלם

Collection of first day envelopes 1966-1996, incomplete

Start Price: $50 Sold for: $70