229-1028

אלבום עם אוסף מעטפות ישנות מנדט, מוקדמים, מנהלת העם, ישראל שנות ה50, ס"ה כ-114 פריטים ו Handbook of Holy Land Philantely, the Minhelet Haam period

Album with a collection of old envelopes, B. Mandate, early, Minhelet Ha’am, Israel 1950’s, total of 114 items, Handbook of Holy Land Philately, the Minhelet Haam period

Start Price: $500