229-1029

אלבום בולי ישראל 1948-1993 שני כרכים, עד 1964 עם בולים בודדים בלבד, רציף משנת 1964 עד 1993

Album of Israeli stamps 1948-1993, two volumes, sequential 1964-1993 only with isolated stamps

Start Price: $100 Sold for: $100