229-1030

שמונה אלבומים עם מעטפות וגלויות יום הופעת הבול, 4 כפולים ו 4 רגילים, 1976-2000, עם ס"ה כ 780 מעטפות וגלויות

Eight albums of envelopes and postcards day of stamp appearance, 4 doubles and 4 regulars, 1976-2000, total of 780 envelopes and postcards

Start Price: $500