229-1032

שמונה אלבומים עם מעטפות יום הופעת הבול ישראל , מקום המדינה עד שנות ה90 (לא שלם)

Eight albums with envelopes of day of appearance of stamp, Israel, from the declaration of the state till the 1990’s (incomplete)

Start Price: $500 Sold for: $500