229-1033

לוט בולי ישראל, בתפזורת, חתומים ולא חתומים

Lot of Israeli stamps, postmarked and non-postmarked, loose

Start Price: $100