229-1034

עשרה אלבומים עם מעטפות, גלויות, דואר רשמי ועוד, ישראל, ס"ה כ-1700 פריטים

Ten albums of envelopes, postcards, official mail and more, Israel, total of 1700 items

Start Price: $900