229-1035

אוסף בולי ישראל כולל: בולי ישראל חתומים 1948-1960 לא מסודר, לא שלם , בולי ישראל לא חתומים 1966-1984 (מצב טוב, בד"כ בצמדים)

Israel stamp collection, including: postmarked Israeli stamps 1948-1960 not sorted, incomplete, non-postmarked Israeli stamps 1966-1984 (good condition, mostly in pairs)

Start Price: $100