229-1036

אוסף של בולי ישראל, לא חתומים עם שובל, בשלושה אלבומים, שניים מקוריים, ערך קטלוגי ע"פ בל 7200 $

Collection of Israel stamps, unstamped with tab, in three albums, two original, catalog value 7200 $

Start Price: $900