229-1037

לוט של בולים ישראליים, צמדים עם שובל (שורה תחתונה של הבלוק), 1967 עד סוף שנות ה90

Lot of Israeli stamps, pairs with tab (bottom row of the block), 1967 till the late 90’s

Start Price: $200