229-1038

שלושה אלבומי אספנים, בולי ישראל 1948-2000, הוצ' אלבול ללא: דואר עברי 7-9, טעות בכתיב השובל, זוגות מועדים לשמחה עם פס ביניים ושובל, מלבד זאת שלם,בנוסף בולים עם הדפסת ערכים 1991-1998

Three stamp collector's albums, Israel1948-2000, publ, Elbul without: Doar Ivri 7-9, writing error on the tab, pairs of Moadim L'simcha with middle stripe and tab, except for this complete, + album

Start Price: $2600 Sold for: $2600