229-1043

מטבע כסף, ע"ס רובל, ברית המועצות, 1924, מצב AUC

Silver coin, 1 ruble, Soviet Union, 1924, AUC cond.

Start Price: $120