229-1045

מטבע כסף הממלכה המאוחדת ע"ס קראון, 1672 מצב fine-VF

Silver coin, United Kingdom, 1 crown, 1672, fine-VF

Start Price: $150 Sold for: $150