229-1048

שלוש עשרה מטבעות כסף רוסיה הצארית: ע"ס 20 קופקות (8), ע"ס 15 קופקות (3), וע"ס 10 קופקות (2)

Thirteen silver coins, Tsarist Russia, 20 kupeks (8), 15 kupeks (3) and 10 kupeks (2)

Start Price: $100 Sold for: $100