229-1049

מטבע כסף, הממלכה המאוחדת ע"ס קראון 1902, מצב AUC

Silver coin, United Kingdom, 1 crown, 1902, AUC

Start Price: $220 Sold for: $220