229-1051

מטבע כסף, הממלכה המאוחדת ע"ס קראון, 1928, מצב XF, נדיר, הוטבעו ס"ה 8000 יחי'

Silver coin, United Kingdom, 1 crown, 1928, XF, rare, only 8000 of its kind

Start Price: $300 Sold for: $300