229-1053

שטר ע"ס 50 מארק של שלטונות הכיבוש הגרמניים, קובנו, 4.4.1918 Darlehnskassenschein- Fuenfzig Mark Kowno der 4 April 1918, VF-XF

Bill in the amount of 50 Mark of the German occupation rule, Kaunas, Darlehnskassenschein- Fuenfzig Mark Kowno der 4 April 1918, VF-XF

Start Price: $30 Sold for: $35