229-1055

שטר כסף מזרח גרמניה 1955 ע"ס 100 מארק גרמנים, מצב UC Banknote-Hundert Deutsche Mark 1955

East German banknote 1955, in the amount of 100 DM, UC cond.

Start Price: $40