229-1056

ארבעה שטרות "Notgeld" מיוחדים, גרמניה, שנות ה20, אחד על משי, שלושה על עור

4 special “Notgeld” bills, Germany, 1920’s, one on silk three on leather

Start Price: $120