229-1057

שטר אירן, ע"ס 200 ריאל (92) מצב AU (חתימה מס 12)

Banknote, Iran, in the amount of 200 real (92), AU cond. (mark 12)

Start Price: $45