229-1058

חמישה שטרות כסף אינפלציוני גרמניה 1923: 1 מליון מארק, 5 מליון מארק, 10 מליון מארק, 20 מליון מארק וחמש מאות מיליארד מארק, מצבים XF-UC

Five inflation money banknotes, Germany 1923, 1 million Mark, 5 million Mark, 10 million Mark, 20 million Mark, and 500 billion Mark, XF-UC cond.

Start Price: $140