229-1061

לוט שטרות "Notgeld" גרמניה סוף שנות העשרה ותחילת שנות ה20

Lot of “Notgeld” bills, Germany, late 1910’s and early 1920’s

Start Price: $50 Sold for: $50