229-1062

שטר, אירן 1951, ע"ס 200 ריאל (51) מצב XF-AUC

Banknote, Iran, 1951, in the amount of 200 real (51), XF-AUC cond

Start Price: $150