229-1063

שטר, Bank of France 1992 ע"ס 200 פרנק מצב XF

Bank of France banknote 1992, in the amount of 200 franc, XF cond.

Start Price: $50