229-1064

שטר ע"ס 100 פרנק, מצב VF
Bank of Madagascar

100 franc banknote, VF cond.Bank of Madagascar

Start Price: $180