229-1065

שני שטרות, גיאורגיה, אוטונומיה סובייטית 1921, כ"א ע"ס 5000 רובל, גוונים שונים, סגול וכתום וסימני מים שונים

Two Soviet Autonomy Georgia banknotes, 1921, in the amount of 5000 rubles, various shades, purple and orange and various watermarks

Start Price: $50 Sold for: $50