229-1066

שטר Specimen ע"ס 1 זלוטי 1.9.41 , Jeden Zloty
Bank Emisyjny W Polsce

Banknote, in the amount of 1 zloty 1.9.41, Specimen Jeden ZlotyBank Emisyjny W Polsce

Start Price: $240