229-1067

שטר Specimen, ע"ס 1 פסו , 1959 , מצב AU
Banco Nacional De Cuba

Banknote In the amount of 1 peso, 1959, Specimen, AU cond.Banco Nacional De Cuba

Start Price: $60