229-1069

שטר אירן 1317, 1938, ע"ס 10 ריאל (33b), מצבVF

Banknote, Iran, 1317, 1938, in the amount of 10 real (33b), VF cond

Start Price: $80