229-1070

שטר אירן 1316, 1937 ע"ס 50 ריאל (35b), מצב fine

Banknote, Iran, 1316, 1937, in the amount of 50 real (b35), fine cond

Start Price: $240