229-1071

שטר בנק של צרפת 1991, ע"ס 500 פרנק, מצב UC

Bank of France banknote 1991, in the amount of 500 franc, UC cond

Start Price: $85