229-1072

שטר, אירן 1316, 1937, ע"ס 20 ריאל (34b), מצב XF

Banknote, Iran, 1316, 1937, in the amount of 20 real (34b), XF cond.

Start Price: $240