229-1073

שבעה שטרות-קבלות,Theresienstadt 1943 ע"ס 1,2,5,10,20,50,100 קרונות, מצבים VG-VF

Seven bills-receipts, Theresienstadt 1943, in the amount of: 1,2,5,10,20,50,100 Kronen, vg-vf

Start Price: $90 Sold for: $150